Doškolovací zdravotnický kurz

Doškolovací zdravotnický kurz je určen pro ty, kdo absolvovali kurz ZZA a mají platné osvědčení, které jim však prochází. Platnost osvědčení je 4 roky. Hlavními body programu jsou změny v poskytování první pomoci (Guidelines 2015) včetně praktického nácviku a aktuální vyhláška, platná od roku 2014.

Termíny konání: 24. 2. 2018 9:00-17:00.

Zájemci pište na e-mail: jiri.j.hodek@vivo.cz