Oprava chaty pod Ketkovákem

Jihomoravský kraj poskytl v roce 2018 dotaci na realizaci projektu opravy chaty pod Ketkovákem. Z peněz poskytnutých Jihomoravským krajem byla opravena podlaha, pořízena nová okna, nainstalovány nové okapy a svody a opravena veranda.

Setkání činovníků ORJ Brno-venkov 2018

Setkání činovníků ORJ Brno-venkov se uskotečnilo v neděli 15. dubna 2018 od 14:30 na Skautském institutu v Brně (Moravské náměstí 12). Během setkání proběhla přednáška Jana Špilara, známého českého kadeřníka a maskéra mj. filmu Amadeus a prezentace historie okresu Brno-venkov.

Fotky ze setkání

Doškolovací zdravotnický kurz

Doškolovací zdravotnický kurz je určen pro ty, kdo absolvovali kurz ZZA a mají platné osvědčení, které jim však prochází. Platnost osvědčení je 4 roky. Hlavními body programu jsou změny v poskytování první pomoci (Guidelines 2015) včetně praktického nácviku a aktuální vyhláška, platná od roku 2014.

Termíny konání: 24. 2. 2018 9:00-17:00.

Zájemci pište na e-mail: jiri.j.hodek@vivo.cz

Zdravotnický kurz ZZA

Zdravotnický kurz je určen pro všechny, kteří potřebují osvědčení ZZA. Jedná se o plně akreditovaný kurz, organizátorem je ORJ Brno-venkov, garantem MUDr. Jiří Hodek – Jura. Místem konání je základna skautů ve Šlapanicích. Ke dni 23. 8. 2017 je volných 17 míst.
Termíny konání: 1.–3. 12. 20179.–10. 12. 2017. Součástí druhého víkendu je i závěrečný zkušební test.

Přihláška ke stažení

 

Okresní rady v září a listopadu

Zářijová okresní rada proběhne v pondělí 25. 9. 2017 od 17:30 na faře ve Starém Lískovci.

Předběžný program:

  • Proběhlé tábory – každý si prosím připravte krátké povídání
  • Chystané vzdělávací akce
  • Co je nového na Ketkováku
  • Ostatní
Listopadová rada proběhne 27. 11. 2017, opět od 17:30 na faře ve Starém Lískovci.